De purpose kloof – wat Gen Z en Millenials van hun werkgever verwachten

Application de planning - Shyfter

Een nieuw onderzoek in Europa toont een groeiende kloof tussen wat millennials en Gen Z-werknemers verwachten van hun werkgevers op het gebied van purpose,  en wat ze daadwerkelijk krijgen. 

Een van de belangrijkste business thema’s van onze tijd is ‘purpose’. In de context van werk omvat purpose alle waarden die mensen drijven zoals een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. De pandemie en andere wereldwijde gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat mensen hun manier van leven en werken in vraag stellen. 

Uit een recente studie blijkt echter dat er een groeiende kloof bestaat tussen wat werknemers verwachten van werkgevers op het gebied van zingeving en wat zij denken dat hun werkgevers waarmaken. 

Gen Z is nog sceptischer dan de millennials op een aantal belangrijke gebieden, zoals bedrijfsethiek en duurzaamheid. Jonge werknemers maken onderscheid tussen hun eigen purpose op werk, dat ze vooral beschrijven in termen van persoonlijk werkgeluk, en de doelen die zij van hun werkgevers verwachten als verantwoordelijke ondernemers. Bijvoorbeeld ethische bedrijfsnormen, milieubehoud, en het bevorderen van maatschappelijke doelen. Voor het onderzoek werden 499 millennials en Gen Z-werknemers (tussen 20 en 40 jaar) uit vijf Europese regio’s ondervraagd. 

Hier zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

Jonge werknemers zoeken een purpose op het werk op een andere manier dan je zou verwachten. De overgrote meerderheid van de millennials en Gen Z-werknemers verwacht van werkgevers dat zij zich sterk maken voor een positieve impact op het milieu en op de maatschappij in het algemeen. De meerderheid richt zich echter meer op persoonlijke doelstellingen op het werk. Meer dan de helft definieert purpose op werk als gepassioneerd zijn over wat ze doen en een goed evenwicht bereiken tussen werk en privéleven. 

Er heerst argwaan over de mate waarin werkgevers zich inzetten voor de door hen geformuleerde maatschappelijke doelen. Zo gelooft bijvoorbeeld slechts 24% van de respondenten dat het standpunt van hun werkgever inzake milieu en klimaatverandering « zeer oprecht » is. 

Jongeren hebben moeite om hun purpose op het werk te realiseren. Slechts 18% van onze respondenten is ervan overtuigd dat zij in hun dagelijks werk hun purpose realiseren. Ongeveer de helft van de respondenten noemt oneerlijke behandeling door leidinggevenden en een te hoge werklast als potentiële risico’s voor een burn-out. Als gevolg daarvan hebben bedrijven moeite om jongere werknemers aan zich te binden en is hun talentenpool soms mager.  

Slechte bedrijfscommunicatie ondermijnt de purpose-boodschap. Een groot aantal jonge werknemers is niet op de hoogte van het standpunt van hun bedrijf over ethische, sociale en milieukwesties. Bijna een derde van onze respondenten had bijvoorbeeld geen idee of hun werkgever een langetermijnplan had om koolstofneutraal te worden. Onvoldoende kennis van de organisatie ondermijnt niet alleen het begrip van de waarden en het doel van het bedrijf, maar leidt ook tot een gebrek aan betrokkenheid van de werknemers.  

Leiderschap moet veranderen. Om nieuw talent te winnen en rekening te houden met de nieuwe post-pandemische mindset, moet de stijl van leidinggeven veranderen. Bijna twee jaar uitsluitend of hoofdzakelijk thuis werken en videovergaderen hebben ertoe geleid dat 43% van onze respondenten van mening is dat flexibiliteit een essentiële kwaliteit is van een sterke leider.

Het onderzoek toont aan dat bedrijven zich meer moeten inspannen. Dit om de huidige generatie jonge, hoogopgeleide werknemers ervan te overtuigen dat zij niet alleen een positieve impact willen uitoefenen op aandeelhouders, maar ook op hun werknemers en maatschappelijke doelen. Als zij dit nalaten en jong talent niet in staat stellen hun persoonlijke purpose te vervullen, dan vormt dit een risico voor de ontwikkeling van de volgende generatie leiders en de opbouw van een welvarende toekomst voor alle betrokkenen.

Personeelsplanning

Veranderen de roosters van je personeel voortdurend?
Met Shyfter kun je eenvoudig je werktijden aanpassen aan het tempo van je bedrijf.

Tijdregistratie

Uw werknemers checken in en uit via hun smartphone. De GPS-locatie kan bij elke check-in of tijdens een pauze worden geregistreerd. Dit is erg handig om te weten waar ze werken. De optie kan op elk moment worden uitgeschakeld.

Verlof & afwezigheid

Hebben uw werknemers vakantiedagen gepland? Dankzij onze beheerservice en de functionaliteiten van onze software kunnen gebruikers hun vakantieaanvragen rechtstreeks via de mobiele interface indienen.

Vraag een gratis demo.