Hybride werk – Hoe beheren we deze nieuwe manier van werken?

Wat als de toekomst van werk hybride was?

Volgens zdnet.fr « wordt generatie Z binnenkort het grootste segment van de beroepsbevolking en is zij geïnteresseerd in een hybride benadering van werk. Dat wil zeggen, een verdeling van de tijd tussen thuis en het werk.

74% van de generatie Z zou liever thuis werken of hun werktijd verdelen tussen thuis en werk. 37% van de respondenten zou fulltime vanuit huis willen blijven werken, zelfs na de pandemie. 74% van de respondenten zou « enige tijd » willen werken in een kantoor of op een andere locatie dan hun huis. »

Bij Shyfter proberen we alle professionals te ondersteunen in hun teamplanning. Met de twee opsluitingen is de manier van werken sterk veranderd. Telewerken en hybride werken zijn voor veel bedrijven de norm geworden. Het is echter van belang het goed te organiseren om de afstanden in verband met gezondheidsmaatregelen in acht te nemen.
Of het maximum aantal werknemers dat tegelijkertijd op een werkplek kan werken. 

Hoe doe je het op Shyfter?

Telewerken kan synoniem zijn met onduidelijkheid over de door een werknemer gewerkte uren. Met Shyfter hoeft u de prestaties van uw werknemers niet te tellen, in te vullen en te controleren. De uren- of inklokgegevens worden rechtstreeks omgezet in prestatiegegevens, zodat de manager de loonstroken gemakkelijker kan opstellen.

Om te weten wie al dan niet thuiswerkt, hoeft u alleen maar als nieuwe attributen « Telewerken » en « Kantoor » toe te voegen en dat is het! U kunt dit dan toewijzen aan elk van uw werknemers volgens hun werkplek op die dag.

Dankzij de klokkentool Shyfter kan elke werknemer ook op afstand in- en uitklokken via de mobiele app. Alle gegevens worden geregistreerd en kunnen te allen tijde door de beheerder worden geraadpleegd.

Dit is een snelle en eenvoudige methode die u een algemeen beeld geeft van het ritme en de aanwezigheid van elke persoon binnen het bedrijf. Met respect voor de plaats van elke persoon door werknemers in de kantoren af te wisselen!

Personeelsplanning

Veranderen de roosters van je personeel voortdurend?
Met Shyfter kun je eenvoudig je werktijden aanpassen aan het tempo van je bedrijf.

Tijdregistratie

Uw werknemers checken in en uit via hun smartphone. De GPS-locatie kan bij elke check-in of tijdens een pauze worden geregistreerd. Dit is erg handig om te weten waar ze werken. De optie kan op elk moment worden uitgeschakeld.

Verlof & afwezigheid

Hebben uw werknemers vakantiedagen gepland? Dankzij onze beheerservice en de functionaliteiten van onze software kunnen gebruikers hun vakantieaanvragen rechtstreeks via de mobiele interface indienen.

Vraag een gratis demo.