Wat zegt de arbeidswet over overuren?

Binnen elk bedrijf vertegenwoordigt het beheer van overuren een belangrijke taak voor de HR-afdelingen. Om de berekeningen en vergoedingen correct uit te voeren, ontdek hier wat de arbeidswet zegt over overuren. En om uw dagelijks leven te vergemakkelijken, aarzel niet om een tool voor overurenbeheer te gebruiken. Het bespaart u tijd, verhoogt de efficiëntie en zorgt ervoor dat u altijd binnen het wettelijk kader blijft!

Definities rond overuren

Overuur

Volgens de Arbeidswet is « elk uur dat wordt gewerkt boven de wettelijke wekelijkse duur of de als gelijkwaardig beschouwde duur, een overuur ». Een overuur komt dus overeen met een uur dat wordt gewerkt boven de wettelijke arbeidsduur. Deze duur bedraagt 35 uur per week volgens de wet, maar kan worden gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Overuren zijn alleen van toepassing op voltijdse werknemers. Voor degenen met een deeltijds contract worden uren die buiten het voorziene vallen « aanvullende uren » genoemd, en de bijbehorende wetgeving is anders.

Overuren: wie beslist?

Overuren worden uitgevoerd op verzoek van de werkgever, op basis van zijn leidinggevende macht. De werknemer heeft geen specifiek recht op overuren (tenzij dit specifiek in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen).

In bepaalde situaties kunnen werknemers echter zelf het initiatief nemen voor overuren. Als een werknemer een werklast heeft die niet binnen zijn normale uren kan worden voltooid, kan hij extra uren werken. Hiervoor heeft hij geen toestemming van zijn leidinggevende nodig. Het is bij de goedkeuring van het aantal gewerkte uren (planningssoftware of tijdsregistratie) dat de werkgever zijn impliciete goedkeuring geeft en belooft deze uren aan de werknemer te vergoeden.

Verplichtingen van de werkgever

Het is inderdaad de werkgever die grotendeels beslist over de uitvoering van overuren door werknemers.

Het is dan ook aan de werkgever, of aan de HR-afdeling in grote bedrijven, om ervoor te zorgen dat overuren goed worden beheerd.

Het bedrijf is verplicht om de overuren van haar werknemers te vergoeden of hen compensatieverlof toe te kennen. Het moet ook zorgen voor de permanente naleving van de wettelijke arbeidsduur.

Toepasselijke limieten

De overuren die door een werknemer worden gewerkt, zijn niet onbeperkt. Een werknemer mag niet langer werken dan de maximale arbeidstijd. Deze is vastgesteld op 50 uur per week, inclusief overuren.

Berekening van overuren

Om de regels met betrekking tot overuren te respecteren, is het essentieel om deze correct te berekenen.

Het is belangrijk te weten dat de gewerkte overuren wekelijks moeten worden geteld, waarbij een week van maandag om 0.00 uur tot zondag om 24.00 uur gaat. Deze periode van 7 opeenvolgende dagen kan op een andere manier worden bepaald via een collectieve overeenkomst. In geval van een vrije dag of een feestdag tijdens een berekeningsperiode, worden de uren voor die specifieke dag niet beschouwd als werktijd en hebben ze dus geen invloed op de berekening van overuren.

Tegenprestatie voor de werknemer

Afhankelijk van het aantal en het type overuren dat een medewerker uitvoert, kan de tegenprestatie van het bedrijf variëren.

Vergoeding van overuren

Overuren worden vergoed met een toeslag of compensatieverlof. De werknemer kan tot 100 overuren per jaar werken, die leiden tot de betaling van het gebruikelijke extra salaris, 50% voor uren doordeweeks en 100% voor uren op zondag en feestdagen, maar zonder recht op herstel.