Welke strategie om de prestaties van teams te verbeteren?

Améliorer les performances des équipes - Shyfter

Een goede prestatie van teams verhoogt automatisch de productiviteit van het bedrijf. Het creëren van een klimaat dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van werknemers en een ondernemersvisie die rekening houdt met het welzijn van teams, zijn sleutels voor een winnend bedrijf. Het gebruik van software voor productiviteitsberekening gaat verder dan alleen het analyseren van de prestaties van het bedrijf; het is ook een uitstekende indicator voor de productiviteit en de kwaliteit van de interne sfeer en collectieve samenhang.

Waarom praten over prestaties, productie en productiviteit?

Voordat we een strategie implementeren om de productiviteit van medewerkers te verbeteren, moeten we begrijpen wat prestatie is en hoe productiviteit verschilt van productie.

 1. De prestatie is verbonden aan het vermogen van een structuur om een bepaald doel te bereiken door het gebruik van zowel menselijke als materiële middelen. We kunnen dus zeggen dat dit concept bijdraagt aan acties met als doel het uiteindelijke doel snel te bereiken.
 2. Productiviteit daarentegen is gebaseerd op de verhouding tussen de daadwerkelijke productie van het bedrijf en de ter beschikking gestelde middelen. Het introduceert een notie van uitvoeringsflexibiliteit, aangezien het gaat om het uitvoeren van het maximale aantal acties in een gegeven tijd.
 3. Productie onderscheidt zich van productiviteit. Als productiviteit de notie van uitvoeringstijd in zijn berekening opneemt, verwijst productie uitsluitend naar de goederen of diensten die door een bedrijf worden geproduceerd. Door bijvoorbeeld de dagelijkse productie te vergelijken met het aantal werknemers, bestuderen we dus de productiviteit.

Hoe de prestaties van teams meten?

Diverse factoren beïnvloeden de productiviteit op het werk. Deze worden gemeten met behulp van KPI’s zoals:

 • Het naleven van productie- en leveringstermijnen;
 • Productiviteits- en efficiëntiescores van een team of sector;
 • Tijdsbeheer in de productie van een goed of dienst;
 • Het behalen van vooraf gedefinieerde doelen;
 • Commerciële resultaten zoals omzetgroei of winststijging;
 • Kwaliteit van het geleverde werk;
 • Percentage afgekeurde stukken.

Met deze grondige analyse kan het bedrijf de sterke en zwakke punten van zijn teams identificeren en gebieden voor verbetering vaststellen.

De 3 strategieën voor het verbeteren van prestaties

Er zijn 3 strategieën om de prestaties van medewerkers en teams te verbeteren.

Strategie #1: Welzijn op het werk in het kader van prestatieverbetering

Een werknemer die zich goed voelt in zijn functie zal productiever zijn. Persoonlijke ontplooiing en kwaliteit van leven op het werk zijn vandaag de dag indicatoren die door het bedrijfsmanagement zeer serieus worden genomen. Deze zijn krachtige motivatoren die een duidelijke invloed hebben op zijn productiviteit en prestaties.

Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan het welzijnsniveau van de teams binnen het bedrijf door oplossingen voor te stellen die voornamelijk worden geïmplementeerd door de afdeling human resources.

Het verbeteren van de prestaties van de teams omvat dus:

 • Werkruimtes die zijn ontworpen voor de productiviteit en concentratie van de teams;
 • Werkplekken die helder en aangenaam zijn in het dagelijks leven;
 • Up-to-date geavanceerde apparatuur die de productie en dus de productiviteit verbetert;
 • Een sfeer van vertrouwen binnen de teams;
 • Regelmatige vergaderingen om teamcohesie en kennisdeling te bevorderen;
 • Regelmatige individuele gesprekken met de directe leidinggevende die luisteren stimuleren;
 • Regelmatige trainingen om vaardigheden te verbeteren en werknemers te waarderen;
 • Goede salarissen;
 • Aangepaste vakantiedagen en pauzes voor iedereen.

Dit geheel zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt in zijn dagelijkse werk, wat als gevolg heeft dat de prestaties van de teams verder verbeteren.

Strategie #2: Inspirerend management van delen en luisteren

Het is ook zeer nuttig, om de prestaties van de teams te verbeteren, om te kijken naar een vorm van management die men agile kan noemen. Deze koers die het bedrijf volgt, geeft duidelijk weer wat de toekomst van het bedrijf is, welke middelen door het management worden ingezet en welke resultaten van de teams worden verwacht.

Met een perfect gedefinieerde bedrijfscultuur vindt iedereen hier gemakkelijker zijn plek en is hij of zij daardoor beter in staat om de verdedigde waarden met meer rust te dragen. Het gevoel van behoren tot een groep wordt dan aanzienlijk versterkt, wat, laten we niet vergeten, een van de concepten is in de piramide van Maslow die de hiërarchie van menselijke behoeften vertegenwoordigt.

Strategie #3: Het belang van telewerken voor prestatieverbetering

Het lijkt ons belangrijk om een deel van deze pagina te wijden aan de rol die telewerken speelt in de bedrijfswereld. Hoewel de wereldwijde pandemie het telewerken een flinke impuls heeft gegeven, heeft het diep ingrijpende gevolgen gehad voor de bedrijfswereld. Weinig bedrijven bieden geen telewerk aan voor sommige van hun teams; die in pure productie kunnen echter niet in het systeem worden opgenomen.

Naast de economische voordelen voor de werknemer, zoals het beperken van verplaatsingen en besparingen op vervoerskosten, is telewerken over het algemeen een bron van verbetering van de productiviteit van het bedrijf. We zien dan ook:

 • Minder ziekteverzuim en vertragingen op kantoor;
 • Dagelijkse toename van de efficiëntie, omdat de werknemer tijdens werktijd niet wordt gestoord;
 • Een grotere betrokkenheid bij de uit te voeren taken.

Enkele studies hebben de productiviteit van Franse werknemers die thuiswerken gekwantificeerd. Deze is met 22% verbeterd, terwijl het bedrijf veel operationele kosten bespaart.

Bovendien vergemakkelijkt de algemene acceptatie van telewerken werving, aangezien de geografische locatie van de werknemer niet meer van belang is. Dit benadrukt de aantrekkelijkheid van een functie en kan leiden tot een verdere verbetering van de productiviteit van het bedrijf.

Kwaliteit van leven op het werk als factor voor verbetering van teamprestaties

Hoewel 73% van de Fransen tevreden is over hun kwaliteit van leven op het werk, vindt slechts 56% dat het bedrijf daadwerkelijk bezorgd is over hun welzijn. De werkwijze van zogenaamde Amerikaanse bedrijven met speciaal ingerichte gemeenschappelijke rustzones en tal van verworven voordelen heeft zich in Frankrijk sterk ontwikkeld. Hierdoor krijgt de verbetering van de professionele levenskwaliteit de overhand.

Desalniettemin blijft het evenwicht tussen werk en privéleven precair, aangezien 41% van de jongeren onder de dertig en 43% van de managers het onevenwichtig vinden tussen vrije tijd en werktijd. Het is ongetwijfeld zo dat een betere erkenning van ieders behoeften aanzienlijk zal bijdragen aan het versterken van de prestaties van de teams en de werknemers.