Hoe verloopt de ondertekening van een arbeidsovereenkomst?

signature contrat - Shyfter

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst betreft zowel de werkgever als de toekomstige werknemer. Deze stap is van essentieel belang omdat het het begin van de professionele relatie tussen beide partijen markeert en hun wederzijdse instemming met de arbeidsvoorwaarden bevestigt. Het ondertekenen van het document kan op twee manieren gebeuren: persoonlijk op de bedrijfslocatie of op afstand met behulp van een softwaretool. Deze online tools maken het mogelijk om de voortgang van de ondertekeningen bij te houden en nieuwe medewerkers aan te nemen zonder geografische beperkingen.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Het definieert de arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide partijen. Of het nu gaat om de duur van het contract of specifieke clausules, alles wordt vastgelegd in het document, zowel op papier als digitaal. De overeenkomst reguleert de professionele relatie tussen de werknemer en de werkgever en krijgt juridische waarde bij eventuele geschillen.

Wanneer moet de arbeidsovereenkomst worden ondertekend?

De arbeidswet vermeldt geen specifieke termijn voor het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Desalniettemin moet het document idealiter worden ondertekend vóór de aanvang van de werkzaamheden om eventuele aanpassingen mogelijk te maken. Een redelijke termijn voor ondertekening wordt doorgaans beschouwd als maximaal 2 dagen na indiensttreding. Voor bepaalde contracten, zoals leerwerkovereenkomsten, moet het contract echter voor de start van de werkzaamheden worden ondertekend.

Wie moet de arbeidsovereenkomst ondertekenen?

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. De ondertekening bevestigt de wederzijdse instemming met de arbeidsvoorwaarden. De partijen die het contract ondertekenen, zijn dus de werkgever en de toekomstige werknemer. In bedrijven met meerdere managementlagen kan het document ook worden ondertekend door andere vertegenwoordigers van de organisatie.

Hoe wordt de arbeidsovereenkomst ondertekend?

Persoonlijke ondertekening

Meestal gaat de ondertekening van een arbeidsovereenkomst gepaard met een persoonlijk gesprek tussen werkgever en werknemer. In dit overleg worden zaken als salaris, werktijden en verantwoordelijkheden besproken. Na afronding van de onderhandelingen en overeenstemming over de voorwaarden wordt het contract opgesteld. Beide partijen lezen het document zorgvuldig door om eventuele onduidelijkheden te verhelderen. Pas als alles duidelijk is, wordt het contract persoonlijk ondertekend op de bedrijfslocatie.

Digitale ondertekening

De opkomst van technologie heeft geleid tot digitale ondertekeningshulpmiddelen. Werkgevers maken gebruik van HR-softwaretools om het proces van het opstellen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten te vereenvoudigen. Deze apps maken het mogelijk om op een veilige manier een digitale handtekening te plaatsen, waardoor het ondertekenen op afstand mogelijk is. Dergelijke praktijken zijn steeds gebruikelijker geworden door de groei van thuiswerken.

Wat zijn de gevolgen van een niet-ondertekende arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst heeft een juridische waarde en moet daarom een aantal juridische regels respecteren, zoals de naleving van de Arbeidswet. De ondertekening door zowel de werkgever als de werknemer is ook een voorwaarde voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst. Het niet ondertekenen van het document kan gevolgen hebben, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer.

In geval van een geschil zal men met name steunen op de arbeidsovereenkomst om de twee partijen te scheiden. Zonder handtekening verliest het document zijn juridische waarde en wordt het verouderd, wat kan leiden tot onzekerheid over de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Bovendien is de ondertekening van de overeenkomst een verplichting. Het niet naleven van deze modaliteit kan administratieve sancties voor het bedrijf tot gevolg hebben, zoals een boete of disciplinaire maatregelen. Dit kan uiteindelijk de reputatie van de organisatie schaden. Werknemers kunnen dit zien als een gebrek aan transparantie en professionaliteit van het bedrijf.

De ondertekening van de arbeidsovereenkomst markeert het begin van de professionele relatie tussen een werkgever en een werknemer. Deze stap kan op twee manieren worden uitgevoerd: ofwel persoonlijk op de bedrijfslocatie of op afstand via een software voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten. Zowel een handgeschreven als een digitale handtekening geeft het document een juridische waarde. Daarom dient de overeenkomst als basis voor het oplossen van potentiële conflicten tussen het bedrijf en de werknemer.