Wat is de duur van een arbeidsovereenkomst?

Durée d'un contrat de travail. Shyfter

Het is aan het bedrijf om de arbeidsovereenkomst op te stellen en de duur ervan te bepalen voordat het deze aanbiedt ter ondertekening aan de werknemer. Hoewel een contract voor onbepaalde tijd wordt geacht geen einddatum te hebben, moet een contract voor bepaalde tijd verplicht de datum van beëindiging vermelden. Het inzetten van werknemers voor 100% thuiswerk leidt vaak tot het afsluiten van een contract op afstand. Om tijd te besparen, kan het bedrijf kiezen voor een digitale tikklok om de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers te laten ondertekenen, ongeacht of ze fulltime, parttime, bepaalde of onbepaalde tijd zijn.

Waarom wordt er gesproken over de duur van een arbeidsovereenkomst?

Zowel een contract voor bepaalde tijd als een tijdelijk contract moeten duidelijk een termijn en einddatum vermelden in het contract van de werknemer.

Het vermelden van de duur in de arbeidsovereenkomst is een zeer nauwkeurige manier om de gewerkte periode te kennen. Het maakt het mogelijk:

  • Rechten op een werkloosheidsuitkering of beroepsopleiding te openen;
  • Na het einde van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd een nieuwe baan te zoeken;
  • Te zien hoe de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt verlengd of omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat is de maximale duur van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is tegenwoordig tijdsgebonden. In België kunnen werkgevers en werknemers maximaal vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, mits de duur van elk van deze niet minder is dan drie maanden en de totale duur van deze overeenkomsten niet langer is dan twee jaar.

Voldoen aan de 4 geldigheidsvoorwaarden

Allereerst moet worden benadrukt dat het ondertekenen van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd een gezamenlijke aanvaarding van de voorwaarden inhoudt. Als beide partijen het eens zijn over het heroverwegen van een termijn of voorwaarde, moet er een aanvulling op de arbeidsovereenkomst worden ondertekend.

De wet regelt het ondertekenen van een contract en stelt dat het niet naleven van een van de 4 geldigheidsvoorwaarden een ondertekende arbeidsovereenkomst kan annuleren.

Elke partij moet:

  • Vrij zijn om het contract te ondertekenen, zonder externe druk;
  • Het recht hebben om te ondertekenen en de juridische capaciteit hebben om een overeenkomst aan te gaan;
  • Bewust zijn van de wettigheid van het contract die niet in strijd mag zijn met de openbare orde of goede zeden;
  • Op de hoogte zijn van de verplichtingen die het contract met zich meebrengt qua uit te voeren taken en te betalen salaris.

Het is belangrijk op te merken dat een dienstverleningsovereenkomst of freelancecontract geen arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is.