Alles wat je moet weten over effectieve werktijd?

Temps de travail effectif : définition et calcul - Shyfter

De wet op de arbeidstijdregeling bepaalt de maximale arbeidsduur en specificeert ook wat wordt aangeduid als effectieve werktijd. Dit kan verschillen van een normale werkdag en omvat taken die al dan niet als effectieve werktijd worden beschouwd. Gezien de complexiteit van deze effectieve werktijd maken bedrijven vaak gebruik van software voor het beheer van de werktijd van werknemers. Praktisch en geautomatiseerd, het is een zeer waardevolle tijdsbesparing voor het bedrijf.

Wat is effectieve werktijd?

Laten we stilstaan bij de betekenis van effectieve werktijd. Volgens de definitie van de Arbeidswet is dit de tijd waarin de werknemer:

  • Zich ter beschikking stelt van zijn werkgever;
  • Zijn instructies opvolgt.
  • Niet zijn persoonlijke activiteiten kan uitoefenen.

De berekening van effectieve werktijd is dus niet mogelijk als een of meer van deze voorwaarden niet zijn vervuld, behalve bij een bedrijfsconventie.

Werkuren komen ook overeen met een beroepsactiviteit die aan beloning is onderworpen en die is gebaseerd op de aanwezigheid van de werknemer in het bedrijf. Het komt overeen met het aantal gewerkte uren op een dag, een week of een maand. De wet stelt momenteel de maximale arbeidsduur in België op 38 uur per week.

De werkgever moet daarom weten hoe de effectieve werktijd te berekenen, om te bepalen of de werknemer al dan niet moet worden betaald voor overuren, en of deze tijd wordt meegerekend voor het bepalen van betaalde vakantie of specifieke compensatie vereist.

Het is dus belangrijk om te weten welke taken worden beschouwd als effectieve werktijd en welke zijn uitgesloten. Laten we nu de activiteiten verduidelijken die behoren tot deze effectieve werktijd.

Activiteiten die deel uitmaken van effectieve werktijd

Bij de berekening van effectieve werktijd houdt de werkgever rekening met verschillende criteria. We zullen hier de gebruikelijke activiteiten van werknemers opsommen, die uiteraard kunnen worden aangepast aan het type bedrijf (openbaar of privé) en interne of collectieve overeenkomsten.

Het woon-werkverkeer

De reistijd van de werknemer naar zijn werkplek wordt nooit als effectieve werktijd geteld. Er is dus geen financiële compensatie voorzien, behalve voor sommige bedrijven in grote steden die onder bepaalde voorwaarden een deel van de vervoerskosten vergoeden.

Als de reistijd van woon-werkverkeer uitzonderlijk wordt gewijzigd op verzoek van de werkgever, zoals naar een andere locatie van het bedrijf gaan, wordt de werknemer een vergoeding uitgekeerd, in financiële vorm of als compensatie voor rusttijd.

Ten slotte voorziet het woon-werkverkeer van een gehandicapte werknemer in extra rust als tegenprestatie.

De in het arbeidscontract vermelde werktijden

De begin- en eindtijden van de shift vermeld in het contract of meegedeeld aan de werknemer in geval van een specifiek verzoek van de werkgever, markeren het begin en het einde van de berekening van de effectieve werktijd. Het is dus belangrijk om te controleren of de uren geregistreerd in de tijdbeheersoftware regelmatig worden bijgewerkt, vooral tijdens een periode van verhoogde activiteit en overuren.

Voorbereiding op de werkdag

Sommige functies vereisen voorbereiding voordat het eigenlijke werk begint. Dit kan het uitrusten met professionele apparatuur zijn, het veranderen van persoonlijke kleding in een uniform of bedrijfskleding. Deze tijden worden automatisch beschouwd als effectieve werktijd, aangezien de werknemer zich uitrust of verandert bij aanvang van zijn dienst. Het is hem ook toegestaan om eerder van zijn werkplek te vertrekken om zich opnieuw om te kleden en zijn werkdag af te ronden.

Pauzetijden

Dit is een vraag die veel discussie oproept. Koffiepauzes worden over het algemeen niet afgetrokken van de effectieve werktijd. De middagpauze daarentegen onderbreekt de werktijd en valt hierbuiten, zelfs als de werknemer luncht in de bedrijfsgebouwen.

Als de werkgever tijdens deze periode een taak toevertrouwt, zoals de telefoon beantwoorden of deelnemen aan een bedrijfslunch, wordt de tijd wel opgenomen in de effectieve werktijd.

Professionele verplaatsingen

Deze maken natuurlijk deel uit van de effectieve werktijd, aangezien de werknemer het bedrijf verlaat om een klant of leverancier te ontmoeten. Hetzelfde geldt voor verplaatsingen van de ene locatie van het bedrijf naar de andere.

Bedrijfsevenementen

Deze maken deel uit van de effectieve werktijd, aangezien het evenement door het bedrijf wordt georganiseerd en de werknemer meestal wordt uitgenodigd om eraan deel te nemen tijdens zijn werktijd.

In het geval van een evenement buiten de werktijden, wordt de tijd die wordt besteed dan betaald als overuren.

Opleidingen

Deze worden voor 100% beschouwd als werktijd als ze door de werkgever worden georganiseerd en verplicht zijn. Als de werknemer deelneemt aan een niet-verplichte training die door het bedrijf is opgezet, worden de bestede uren niet meegeteld als effectieve werktijd als ze buiten de normale werktijden worden gevolgd.

Het recht op ontkoppeling

Ingevoerd in 2017, met de komst van internet en e-mail, stelt het recht op ontkoppeling de werknemer in staat om tijdens zijn rusttijden niet verbonden te zijn. Hij hoeft dus geen e-mails of correspondentie te beantwoorden die buiten zijn werktijden aan hem zijn gericht.

Als hij dit echter toch doet, worden de bestede uren niet meegeteld als effectieve werktijd, maar worden beschouwd als een vrijwillige en volledig vrijwillige handeling.