Hoeveel uur wordt er per dag, week en maand gewerkt?

Combien d’heures devons-nous faire par jour, semaine ou mois ? Shyfter

Hoeveel uren moeten we per dag, per week en per maand werken? Dat hangt natuurlijk af van het arbeidscontract dat is ondertekend tussen de werkgever en de werknemer. Dit contract wordt gereguleerd door de arbeidstijdwet. Het beheren van de werktijd met software maakt het eenvoudig om de aanwezigheidstijden op het werk bij te houden en in één oogopslag te zien hoeveel uren elke werknemer en elk team heeft gewerkt.

De arbeidstijdwet

Werknemers en werkgevers moeten zich houden aan de werktijd zoals gedefinieerd door de wet en de arbeidswet. De wetgeving bepaalt hoeveel uren een voltijdse werknemer per dag, per week en per maand moet werken voordat hij recht heeft op overuren.

Deze werkuren bepalen het leven van het bedrijf door:

 • De maximale aanwezigheid van elke werknemer;
 • Tijden van rust en verlof;
 • Het aantal medewerkers dat aanwezig moet zijn om de goede werking van de organisatie te waarborgen.

De werkgever is verplicht zich hieraan te houden en moet elke werknemer aanspreken die zich niet aan de werktijd houdt zoals vermeld in zijn contract.

Hoeveel uur moet een werknemer werken?

Het aantal werkdagen wordt in de eerste plaats bepaald door de arbeidswet, die de maximale duur van de aanwezigheid in het bedrijf specificeert en verschillende omstandigheden voorziet, zoals:

 • Nachtwerk;
 • Deeltijdwerk of parttime werk;
 • Aanwezigheid op zondagen en feestdagen;
 • Bereikbaarheidsdiensten;
 • Avondwerk.

Het wordt vervolgens bevestigd door het arbeidscontract, dat de exacte aankomst- en vertrektijden en de aanwezigheidsdagen specificeert.

Aantal werkuren per dag

Om te weten hoeveel uur een werknemer per dag moet werken, is het handig om naar de wet te verwijzen. In België bepaalt deze wet dat een werknemer op 5 werkdagen per week 8 uur moet werken om in overeenstemming te zijn.

Sommige bedrijven schakelen geleidelijk over naar een vierdaagse werkweek door het aantal dagelijkse uren te verhogen zonder verlaging van het salaris. Dergelijke aanpassingen in de werktijd worden onderworpen aan onderhandelingen met de sociale partners.

Aantal werkuren per week

In België legt de wet een maximum van 38 werkuren per week op. Het verlagen van 39 naar deze nieuwe limiet heeft bedrijven verplicht om elke werknemer die meer dan dit maximale aantal uren per week werkt, extra te betalen.

Aantal werkuren per maand

Dit aantal uren moet verplicht worden vermeld in het arbeidscontract, maar ook op de loonstrook. Hier kom je te weten hoeveel uren je per maand moet werken.

Voor een voltijdse baan van 38 uur per week is de maandelijkse arbeidstijd 164,67 uur. Om dit te berekenen, hoef je alleen je wekelijkse werktijd te weten, dit te vermenigvuldigen met 52 weken en vervolgens te delen door 12 maanden.

Voorbeeld: 38 uur per week x 52 weken, gedeeld door 12 maanden.

Wat te denken van activiteiten die als effectieve werktijd worden beschouwd?

De wetgever definieert effectieve werktijd in 3 punten:

 • De werknemer moet verplicht beschikbaar zijn voor het bedrijf;
 • De werkgever geeft instructies aan zijn werknemer;
 • De werknemer kan zich niet bezighouden met persoonlijke activiteiten.

Andere activiteiten die gerelateerd zijn aan reguliere werktijden maken ook deel uit van de effectieve werktijd, zoals medische keuringen bij aanwerving en opvolging van de werknemer, de uren van het personeelsafgevaardigde en onderhandelingsvergaderingen in het bedrijf.

De tijd besteed aan de uitdrukking van de werknemer valt binnen het kader van professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de kwaliteit van het werk. Het wordt ook betaald als effectieve werktijd.